Pretensioonide esitamine

Pretensioonide esitamise kord

  1. Tarbijal on õigus kauba puuduse ilmnemisel pöörduda hiljemalt kahe aasta jooksul veebipood FINEWINE.EE poole, esitades arve või tellimuse kinnituse, mille alusel kauba ostu eest tasuti. FINEWINE.EE veebipoe klienditeenindus asub aadressil Lõõtsa 5 Tallinn FINEWINE ATELJEE, tel 5191 2127 ning e-mail info@finewine.ee. Klienditeeninduse tööaeg on E-R kell 10-18
  2. Kaubal puuduse ilmnemisel palume lõpetada kauba kasutamise.
  3. Puudusega kauba parandamise või asendamise lepivad veebipood FINEWINE.EE ja Tarbija omavahel kokku. Parandamise kulud katab veebipood FINEWINE.EE
  4. Veebipood FINEWINE.EE ei vastuta Tarbija süül tootel tekkinud puuduste eest, mis on tekkinud toote mittenõuetekohase hoiustamise või mitte eesmärgipärase kasutamise tulemusena.
  5. Kauba nõuetele mittevastavuse või puuduste ilmnemisel palume edastada e-postiaadressile info@finewine.ee pretensiooni, kus on märgitud tellimuse esitaja nimi, kontakttelefon, tellimuse number ja toote tingimustele mittevastavuse või puuduse täpne kirjeldus.
  6. Vastavalt Võlaõigusseaduse paragrahvi 53 sätetele puudub toiduainete ja jookide tarbimiseks sõlmitud ostulepingute puhul Tarbijal lepingust taganemise õigus. See tähendab, et veebipood on kohustatud välja vahetama või kompenseerima ainult puudustega või siis mittenõuetekohased tooted, Võlaõigusseaduses ette nähtud tingimustel.
  7. Pretensioon toote nõuetele mittevastavuse või puuduste avastamise kohta peab olema esitatud hiljemalt kahe kuu jooksul alates toote nõuetele mittevastavuse või puuduse avastamisest.
  8. Kõik pretensioonid vaadatakse läbi ja Tarbijaga võetakse ühendust esimesel võimalusel, kuid mitte hiljem kui 14 päeva jooksul alates pretensiooni kättesaamisest.
  9. Tarbijal on õigus nõuda veebipoelt FINEWINE.EE ostuhinna alandamist või lepingu lõpetamist ja kauba eest raha tagasi nõuda, kui veebipoel FINEWINE.EE ei ole võimalik kaupa parandada või asendada, kauba parandamine või asendamine ebaõnnestub, veebipood FINEWINE.EE ei ole kauba puudust mõistliku aja jooksul kõrvaldanud või tarbijale on tekitatud põhjendamatuid ebamugavusi.
  10. Veebipood FINEWINE.EE ei vastuta Tarbijale tekitatud kahjude või kauba kohaletoimetamise viibimise eest juhul, kui kahju või kauba kohaletoimetamise viibimine on tingitud asjaoludest, mida veebipood FINEWINE.EE ei saanud mõjutada või ette näha.

Tarbija õigus pöörduda tarbijavaidluste komisjoni poole

Kui Veebipood on keeldunud Tarbija kaebust lahendamast või Tarbija ei ole nõus Veebipoe pakutud lahendusega ja leiab, et on rikutud tema õigusi või kahjustatud tema huve, võib Tarbija esitada kaebuse tarbijavaidluste komisjonile Tarbijakaitseameti kaudu või kohtule. Tarbija võib esitada kaebuse ise või esindaja kaudu. Tarbijakaitse komisjoni andmed on toodud Tarbijakaitseameti kodulehel, Euroopa Liidu liikmesriikides tekkivate probleemide lahendamiseks pöörduda Euroopa Liidu tarbijate Nõustamiskeskusse.

Liitu Finewine uudiskirjaga,

et saada osa parimatest pakkumistest, kampaaniatest ning uudistest!